Dr. Octavian Pîrvu

O decizie corectă salvează vieţi

Curriculum Vitae

 

Nume: PÎRVU

Prenume: MIHAI OCTAVIAN

Anul nasterii: 1968

Pregǎtire profesionalǎ: - absolvent al Facultǎţii de Medicinǎ şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti, promoţia 1993

- medic specialist boli interne (din 2000)

- medic primar boli interne (din 2004)

- specialist cardiolog (din 2005)

- stagiu de pregǎtire în cardiologie intervenţionalǎ 6 luni (1998), Toulouse, Franţa

 

Poziţie profesionalǎ:

- medic primar boli interne, specialist cardiolog;

- specialist cardiologie interventionala, Laboratorul de Angiografie si Radiologie Interventionala Spitalul Universitar de

Urgenta Bucuresti (din 2000)

 

Pozitii anterioare:

- asistent universitar Clinica Medicinǎ Internǎ III, Spitalul Universitar de Urgenţǎ Bucureşti, Universitatea de Medicinǎ şi

Farmacie “Carol Davila” Bucureşti (încadrat în UMF “Carol Davila” din 1995, în aceasta pozitie intre 1999 si iulie 2007)

- medic Secţia Cardiologie 2 Spitalul Universitar de Urgenţǎ Bucureşti

Experienţǎ profesionalǎ:

- 12 ani de activitate într-un serviciu de Medicinǎ Internǎ şi Cardiologie din care 4 ani în Unitate de Terapie

Intensivǎ Coronarianǎ

- 12 ani gǎrzi în spital de urgenţǎ

- 11 ani experienţǎ didacticǎ (pregǎtire practicǎ studenţi modul Cardiologie şi Pneumologie, cursuri)

- experienţǎ de investigator în studii clinice randomizate, multicentrice (peste 20 studii clinice pânǎ în prezent

ca subinvestigator); peste 100 pacienţi supravegheaţi în studiile în derulare din 1998.

- experienţǎ de cardiologie intervenţionalǎ, activitate curentǎ în Laboratorul de Angiografie şi Radiologie

Intervenţionalǎ al Spitalului Universitar de Urgenţǎ Bucureşti din 2000

- experienţǎ în supravegherea pe termen lung a pacienţilor cu afectiuni cardiovasculare